जन्म नक्षत्रानुसार तारा चक्र
चन्द्र1 2 शुक्र राहु3 सूर्य बुध4 5 6 7 8 बृहस्पति केतु9 शनि10 लग्न11 मंगल12

जन्म तारा

जन्म विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

भरणी

चन्द्र

कृत्तिका

रोहिणी

मॄगशिरा

राहु

आद्रा

शुक्र

पुनर्वसु

पुष्य

अश्लेशा

सूर्य, बुध

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

चित्रा

स्वाति

विशाखा

अनुराधा

ज्येष्ठा

मूल

केतु

पूर्वाषाढा

बृहस्पति

उत्तराषाढा

शनि

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

लग्न

उत्तराभाद्रपद

रेवती

मंगल

अश्विनी

गोचर तारा

गोचर विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

भरणी

चन्द्र

कृत्तिका

रोहिणी

मॄगशिरा

राहु

आद्रा

शुक्र

पुनर्वसु

पुष्य

अश्लेशा

सूर्य, बुध

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

चित्रा

स्वाति

विशाखा

अनुराधा

ज्येष्ठा

मूल

केतु

पूर्वाषाढा

बृहस्पति

उत्तराषाढा

शनि

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

लग्न

उत्तराभाद्रपद

रेवती

मंगल

अश्विनी

Birth Info Change
DoB2020-08-11
ToB20:38:03
PoBIndia flag IN, Delhi
Gochar Info Change
Date2020-08-11
Time20:38:03
PlaceIndia flag IN, Delhi