जन्म नक्षत्रानुसार तारा चक्र
लग्न1 सूर्य शुक्र2 बुध राहु3 4 5 6 चन्द्र7 8 केतु9 बृहस्पति शनि10 मंगल11 12

जन्म तारा

जन्म विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

विशाखा

चन्द्र

अनुराधा

ज्येष्ठा

मूल

केतु

पूर्वाषाढा

उत्तराषाढा

बृहस्पति, शनि

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

मंगल

उत्तराभाद्रपद

रेवती

लग्न

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

सूर्य, शुक्र

मॄगशिरा

राहु

आद्रा

बुध

पुनर्वसु

पुष्य

अश्लेशा

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

चित्रा

स्वाति

गोचर तारा

गोचर विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

विशाखा

चन्द्र

अनुराधा

ज्येष्ठा

मूल

केतु

पूर्वाषाढा

उत्तराषाढा

बृहस्पति, शनि

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

मंगल

उत्तराभाद्रपद

रेवती

लग्न

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

सूर्य, शुक्र

मॄगशिरा

राहु

आद्रा

बुध

पुनर्वसु

पुष्य

अश्लेशा

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

चित्रा

स्वाति

Birth Info Change
DoB2020-06-04
ToB02:38:51
PoBIndia flag IN, Delhi
Gochar Info Change
Date2020-06-04
Time02:38:51
PlaceIndia flag IN, Delhi