जन्म नक्षत्रानुसार तारा चक्र
1 राहु2 3 4 5 शुक्र6 सूर्य बुध7 लग्न केतु8 बृहस्पति9 शनि10 चन्द्र11 मंगल12

जन्म तारा

जन्म विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

पूर्वाभाद्रपद

चन्द्र

उत्तराभाद्रपद

रेवती

मंगल

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

मॄगशिरा

राहु

आद्रा

पुनर्वसु

पुष्य

अश्लेशा

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

शुक्र

हस्त

चित्रा

स्वाति

सूर्य, बुध

विशाखा

लग्न

अनुराधा

ज्येष्ठा

केतु

मूल

पूर्वाषाढा

बृहस्पति

उत्तराषाढा

शनि

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

गोचर तारा

गोचर विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

पूर्वाभाद्रपद

चन्द्र

उत्तराभाद्रपद

रेवती

मंगल

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

मॄगशिरा

राहु

आद्रा

पुनर्वसु

पुष्य

अश्लेशा

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

शुक्र

हस्त

चित्रा

स्वाति

सूर्य, बुध

विशाखा

लग्न

अनुराधा

ज्येष्ठा

केतु

मूल

पूर्वाषाढा

बृहस्पति

उत्तराषाढा

शनि

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

Birth Info Change
DoB2020-10-27
ToB08:14:53
PoBIndia flag IN, Delhi
Gochar Info Change
Date2020-10-27
Time08:14:53
PlaceIndia flag IN, Delhi